MØTEPLAN HØST  2004

 

Møter

august

september

oktober

november

Desember

merkn.

Adm.møte:
rektor, inspektør, sos.ped.leder,

24.31.

7.14.21.28.

12.19.26.

2.9.16.23.
30.

7.14.21.

Tirsdag:
kl. 1200-1400

Morgenmøte hver dag

Mandag
Ti..ons.to.fre.

Mandag
Ti..ons.to.fre.

Mandag
Ti..ons.to.fre.

Mandag
Ti..ons.to.fre.

Mandag
Ti..ons.to.fre.

Kl. 0950-1035
Kl. 0845-0930

samrådingsmøte sos.kons., ressursteam, sos.ped.leder,
inspektører og rektor

 

2. 16. 30.

14. 28.

11. 25.

9.

kl. 0800-0850

Ressursteam

26.

9. 23.

21.

4. 18.

2. 16.

kl. 0800-0850

Drøftingsmøte
Adm./UF/NTL/FO

23.
kl.1200-1300

8.22.

13.27.

10.24.

8.

kl. 1200-1300

Adm. og utadr.

 

2.30.

28.

25.

 

kl. 1400-1530

personalmøte

 

Fr: 10.

Ma: 11.

Fr: 5.

Ma: 6.

kl. 0800-0900

Inspektører og seksjonsleder

26.

23.

29.

19.

 

kl. 1200-1300

Seksj.møteAA/HI

23.

20.

25.

22.

13.

kl. 0900-0950

klasselærerrådAA

 LEGGES ETTER BEHOV

klasselærerrådHI

 

 

 

 

 

 

Internatmøte

18.25.

1.8.15.22.
29.

13.20.27.

3.10.17.24.

1.8.15.

kl. 1400-1500
et.avtale fra kl.1300

Allmøte elever

 

2.23.

29.

23.

 

Kl. 1200-1245

adm. og driftstekniker

 

2.30.

28.

25.

 

kl. 1200-1300

adm. og kontor-
personell

 

29.

 

17.

 

kl. 1000-1100

ledergruppenVKS

11. 26.*

9.22.30.

7.21.

4.18.

3.16.

kl. 0800-1100
*kl1200-1530

Felles ledermøte VKS/EKS/SKS

 

07.

19.

30.

 

kl. 1300-1530

Skoleutvalget

 

29.

 

24.

 

kl.1100-1400

Rektor og VerneOmbud

 

8.

 

10.

 

kl.1400-1530

-NB! Det er tilstedeværelsesplikt for pedagoger hver mandag fra kl. 0800 – kl. 0940 og fredag og mandag (jfr.skolerute) fra kl. 0800 - kl. 1300
-Endringer på møteplanen kan forekomme – følg med på ukens IBI.
-Klasselærerråd, utover de som står på møteplanen, må ikke legges slik at de kolliderer med oppsatt møteplan. 

Bjørkåsen skole 19.08.04                                                                                                                                       rektor

Tilbake til hovedsiden