Fredag 30.januar var Bjørkåsen vgs vertskap for koordinatormøte i forbindelse med NorsPlus junior prosjektet.
Skoler fra alle nordiske land er med i prosjektet, som bl.a. omfatter jevnlige elev- og lærerutvekslinger mellom skolene.
Mange elever på Bjørkåsen har hatt stort utbytte av slike utvekslinger, med inntil 2 ukers varighet.

Denne gangen var det planlegging av vårens nordiske ungdomsfestival,
"Grenseløs Kommunikasjon, som stod på programmet.
Gjestene fikk presentert forslag til program, aktiviteter og festivalplakat.
Det ble også arbeidet i grupper, med detaljplanlegging av festivalens fire hovedtema:
Skulptur, Fakta, Drama og Kreativ mat.

Elever og lærere fra alle de nordiske skolene ser med spenning fram til vårens begivenhet i Bergen.

 

Koordinatorer fra Finland, Sverige, Danmark og Norge samlet på ett brett.

 

 

Temagruppene arbeidet med planlegging av de ulike aktivitetene som skal foregå i løpet av vårens festival. Til venstre KreativMat-gruppen, til høyre Fakta-gruppen.

 

NordPlus Junior samarbeidet har pågått mellom de nordiske døveskolene i en årrekke. I mars blir ny søknad for neste skoleår sendt inn. Men først altså: Nordisk ungdomsfestival i Bergen 19.-24.april 2004.
 
 

Tilbake til hovedsiden