STUDIERETNING FOR ALLMENNE, ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE FAG

[bilde fra datarom]Studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag er den studieretningen som først og fremst gir deg grunnlag for mer teoretisk utdanning etter videregående opplæring. Med tre år og bestått eksamen fra denne studieretningen, kan du komme inn på høgskoler og universiteter dersom du har gode nok karakterer. En del studier/fakulteter stiller også spesielle krav til kurskombinasjoner, eller de har opptaksprøve eller lignende.

VK1 og VK2, allmenne fag og økonomiske og administrative fag, legger vekt på teoretiske fag, og opplæringen skjer i skole. Du som velger disse fagene, bør være glad i å lese, for her er det relativt mye teori. Disse fagene gir deg i utgangspunktet ikke yrkeskompetanse. De er tenkt for deg som planlegger å studere videre.

Allmenne, økonomiske og administrative fag. Skole GK, 1. år
Inntakskrav: Norsk grunnskole eller tilsvarende.

Felles allmenne fag (30 timer pr. uke):
5 Engelsk
5 Matematikk
5 Naturfag
5 Økonomi og informasjonsbehandling
4 B-språk eller C-språk
4 Norsk
2 Kroppsøving

Kompetanse: Grunnlag for å søke alle VK1 i studieretningen for allmenne, økonomiske og administrative fag, VKl teknisk tegning (studieretning for tekniske byggfag), kart og oppmåling (studieretning for tekniske byggfag), transportfag (studieretning for mekaniske fag) eller IKT driftsfag (studieretning for salg og service).


Allmenne fag. Skole VK1, 2.år

Økonomiske og administrative fag. Skole VK1, 2.år

Hovedforskjellen mellom disse to kursene er at geografi og eldre historie er obligatoriske felles allmenne fag for VK1 allmenne fag, mens bedriftsøkonomi er obligatorisk for VK1 økonomiske og administrative fag.

Inntakskrav: GK allmenne, økonomiske og administrative fag.

VK1 allmenne fag
Felles allmenne fag (18 timer pr. uke):
5 Norsk
4 B-språk eller C-språk
3 Eldre historie
2 Geografi
2 Kroppsøving
2 Samfunnslære

VK1 økonomiske og administrative fag
Felles allmenne fag (18 timer pr. uke):
5 Bedriftsøkonomi
5 Norsk
4 B-språk eller C-språk
2 Kroppsøving
2 Samfunnslære

For både VK1 allmenne fag og VK1 økonomiske og administrative fag: Studieretningsfag/valgfag (12 timer pr. uke).

Kompetanse allmenne fag: Grunnlag for å søke VK2 Allmenne fag.
Kompetanse økonomiske og administrative fag: Grunnlag for å søke VK2 økonomiske og administrative fag.

Allmenne fag. Skole VK2, 3.år

Økonomiske og administrative fag. Skole VK2, 3.år

Inntakskrav for VK2 allmenne fag: VK1 allmenne fag.
Inntakskrav for VK2 økonomiske og administrative fag: VK1 økonomiske og administrative fag.

For både VK2 allmenne fag og VK2 økonomiske og administrative fag: Felles allmenne fag (14 timer pr. uke):
5 Norsk
4 Nyere historie
3 Religion/etikk
2 Kroppsøving
Studieretningsfag/valgfag (16 timer pr. uke).

Kompetanse: Bestått VK2 allmenne fag eller økonomiske og administrative fag gir generell studiekompetanse.

Tilbake til forrige side