BJØRKÅSEN SKOLE: BOKLISTE  FOR SKOLEÅRET 2004 - 2005

 

Studieretning: AA                  Klasse: Grunnkurs              

FAG

FORFATTER

TITTEL

Forlag

 

PRIS

Norsk:

 

 

 

 

 

 

Berge/Næss/Stein

 

 

Gundersen

Spor teori og tekster

Arbeidsbok

 

Skoleordliste

Fremmedordbok

Synonymordbok

 

Kan bli pålagt kjøp av tilleggslitteratur

Cappelen

 

 

Gyldendal

Kunnskapsforlaget

Kunnskapsforlaget

                         

                        

 

121,-

179,-

179,-

                    

ca. 300,-

Matematikk:

Erstad,Heier,Bjørngård,

Borgan, Pålsgård

 

Grunnbok Matematikk 1MX/1MY

Oppgavesamling

Casio kalkulator

Fx-7700GE

Passer,linjal

Aschehoug

 

 

 

 

 

 

Ca.1400,-(alt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegnspråk 1.spr.

(2 elever)

 

Se mitt språk

Tomme videokass.

NFU

 

150

Kroppsøving

(utlån)

Gjerset m.fl.

Gymnos lærebok

 

ISBN82-02-17280-2

 

Arbeidsbok

ISBN82-02-17282-9

 

Cappelen

265,-

 

 

 

120,-

Engelsk

Andersen/Austad

Imagine

Imagine workbook

Ordliste (utlån)

Cappelen

345,-

225,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studieretning AA                  Klasse: AA2A          

 

FAG

FORFATTER

TITTEL

FORLAG

PRIS

 

 

 

 

 

Norsk 2.språk

 

Berge,Rottem m.fl.

Næss, Stein

Spor teori

 

Spor tekster

Spor arbeidsbok

 

Bokmålsordliste

Cappelen

 

Cappelen

Cappelen

 

Gyldendal

395,-

 

395,-

285,-

 

125,-

Norsk:

 

Berge m.fl.

 

 

Næss m.fl.

 

Rottem

Impuls

Teoribok VKI og VKII

Impuls norsk

VKI og VKII

Litteraturhistorie

Bokmålsordliste

 

Cappelen

 

 

Cappelen

 

Cappelen

Gyldendal

 

398,-

398,-

 

 

360,-

125,-

Engelsk I

Modul 1

(3 timer)

ok

Heian, Fretheim

FOCUS

Engelsk stud.retn.fagVK1

 

Norsk-engelsk

Engelsk-norsk

Ordbok

Norsk ordliste

(Samme som i norsk)

Gyldendal

 

 

 

 

Ulike forlag

448,-

 

 

 

 

Varierende pris

 

 

 

ca.200

Geografi

(utlånsordning)

 

Dokken/Herstad/

Johansen m.fl.

Geografi

Isbn 82-02-17289-6

Cappelen

305,-

 

 

 

 

 

Matematikk 2MX

( 1 elev)

Erstad,Heier,Bjørngård,

Borgan, Pålsgård

 

Grunnbok Matematikk 2MX

Isbn 03-32136-4

Oppgavesamling

Isbn 03-32138-0

Casio kalkulator

Fx-7700GE

Passer,linjal

Aschehoug

 

 

 

355,-

 

227,-

 

 

Ca.1400,-(alt)

Samfunnslære:

(utlånsordning)

Borge,Lundberg,

Aas

Agenda

 

Cappelen

295,-

Nyere historie

(utlån)

Egil Ertresvaag

 

 

Finn Olstad

 

 

 

 

Veier til vår tid

Verdenshist.fra 1850 (før jul)

Veier til vår tid

Norgeshistorien

Fra 1850

(etter jul)

 

Universitets-

Forlaget

 

Universitets-

Forlaget

 

 

 

 

 

 

368,-

 

328,-

 

 

 

Kroppsøving:

(utlånsordning)

Gjerseth m.fl.

Gymnos

Lærebok (BM)

ISBN82-02-17280-2

 

Arbeidsbok

ISBN82-02-17282-9

Cappelen

255,-

 

 

 

115,-

Samfunns

Kunnskap

Sølvberg/

Kjelsaas m.fl.

Menneske og samfunn (BM)

ISBN8203323235

Aschehoug

343,-

 

 

 

 

 

Tegnspråk 1.spr.

 

Se mitt språk

NFU

 

Rettslære 1

Dale

Justis

Lovsamling

Lærebok

Arbeidsbok

Aschehoug

 

Mediekunnskap

(utlån)

Ruud/Ingvaldsen

Mediekunnskap 1

NKI-forlaget

315,- (NB Utlån fra skolen)

 

 

 

 

 

 

 

Studieretning: AA                  Klasse: AA3A          

 

Fag

Forfatter

Tittel

Forlag

 

Engelsk

Modul 2:

 

Andersen,Austad m.fl.

Projects mod.2

Cappelen

305,-

Kroppsøving:

Gjerseth m.fl.

Gymnos

Lærebok (BM)

ISBN82-02-17280-2

Arbeidsbok

ISBN82-02-17282-9

Cappelen

255,-

 

 

115,-

Norsk:

Berge m.fl.

 

 

Næss m.fl.

 

Rottem

Impuls

Teoribok VKI og VKII

Impuls norsk

VKI og VKII

Litteraturhistorie

Bokmålsordliste

 

Cappelen

 

 

Cappelen

 

Cappelen

Gyldendal

 

398,-

398,-

 

 

360,-

125,-

Nyere historie

(utlån)

Egil Ertresvaag

 

 

Finn Olstad

 

 

 

 

Skoleabb.

Veier til vår tid

Verdenshist.fra 1850 (før jul)

Veier til vår tid

Norgeshistorien

Fra 1850

(etter jul)

 

Avis i skolen

Universitets-

Forlaget

 

Universitets-

Forlaget

 

 

 

Vårt Land

 

 

368,-

 

328,-

 

 

 

450,-

Religion

(utlån)

Gunnar Heiene,

Bjørn Myhre m.fl.

Mening og

Mangfold

ISBN03-32255-7

Aschehoug

429,-

Rettslære 2, 3RL

Johan T. Dale

Justis

Rettslære 2

Lærebok

ISBN03-32421-5

Arbeidsbok

ISBN03-32425-8

Lovsamling

ISBN03-32432-0

Aschehoug

 

 

293,-

 

168,-

168,-

 

Tysk

 

Anker m.fl.

Perspektive 3

Textbuch

ISBN03-32370-7

Perspektive 3

Arbeitsbuch

ISBN03-32390-1

Ordbok

Aschehoug

297,-

 

 

 

204,-

 

 

Samfunns-kunnskap

Sølvberg/

Kjelsaas/

Hylland-Eriksen

Menneske og samfunn

ISBN03-32345-6

Aschehoug

343,-

 

 

 

 

 

Rettslære 1

Dale

Justis

Lovsamling

Lærebok

Arbeidsbok

Aschehoug

 

Sosialkunnskap

Moan/ Bakkerud

Frihet og velferd

ISBN82192404

 

Livsløp og samfunn

ISBN 02192404

Cappelen

 

 

 

 

 

 

Studieretning: AA                  Klasse: VO   

 

Fag

Forfatter

Tittel

Forlag

 

Norsk som 2.språk

Rottem, Berge m.fl.

 

 

 

Spor teoribok

Spor tekster

Spor arbeidsbok

 

Bokmålsordliste

Fremmedordbok

Synonymordbok

Cappelen

 

 

 

Gyldendal

420,-

395,-

285,-

 

125,-

Mediekunnskap

(utlån)

Ruud/Ingvaldsen

Mediek. 1

NKI-forlaget

315,-

Rettslære 1

Dale

Justis

Lovsamling

Lærebok

Arbeidsbok

Aschehoug

 

Engelsk

Berntzen

Good morning Everybody

ISBN 8203323448

Aschehoug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BJØRKÅSEN SKOLE

 

BOKLISTE  FOR SKOLEÅRET 2001/2002

 

 

Studieretning HI                   Klasse: Mekanisk  grunnkurs        

 

FAG

FORFATTER

TITTEL

FORLAG

PRIS

Elektro:

 

 

Svein O. Michelsen m/flere.

Svein O. M.

Elektronikk 2000 faktabok.

 

Oppgaver.

 

 

Engelsk:

 

 

Gulbrandsen

m. fl.

 

At work

+ workbook

 

 

 

Aschehoug

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturfag:

 

 

T. Hagen/

L. Gausvold

Fokus på

Natur & miljø

 

 

 

Montering/repr.

Sammenføyning

Sponbearbeid.

Tegning.

Samme bøker som i 1998-99

 

 

 

 

Norsk

 

Norsk for yrkesfagene

 

 

Tegnspråk

B/C-språk

Div. litteratur

Etter avtale med faglærer

 

 

 

 

 

 

Studieretning HI                   Klasse: Trearbeid grunnkurs     

 

FAG

FORFATTER

TITTEL

FORLAG

PRIS

Materiallære

Verktøy-/ maskin

og utstyr.

Bransjekunnskap.

Produktutvikling.

Rolf Kittilsen

TREARBEID- en innføring

Universitets

-         Forlaget.

 82-00-41338-1

 

Tegning.

 

 

Jan- Herman Larsen

Tegning for snekkerfaget

00-41699-2

Kr 288.-

 

 

 

 

 

Engelsk:

 

 

Gulbrandsen

m.fl.

At work

+ workbook

 

 

 

Aschehoug

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturfag:

 

T. Hagen/

L. Gausvold

Fokus på

Natur & miljø

 

 

Norsk

 

Norsk for yrkesfagene

 

 

Tegnspråk

B/C-språk

Div. litteratur

Etter avtale med faglærer

 

 

 

 

 

 

Studieretning: HI                   Klasse: ME 2A    

 

 

Fag

Forfatter

Tittel

Forlag

 

 

 

 

 

 

Norsk

 

Norsk for yrkesfag modul 1+2.

Plate/sveis VK1

Norsk ordliste

 

 

 

 

 

 

Grunnkurs trearbeid

 

Fag

Forfatter

Tittel

Forlag

Studieretning               Antall

Materiallære

Verktøy-/ maskin

og utstyr.

Bransjekunnskap.

Produktutvikling.

Rolf Kittilsen

TREARBEID- en innføring

Universitets

-         Forlaget.

 82-00-41338-1

 

 

Tegning

Jan -Herman Larsen

Tegning for snekkerfaget

oo-41699-2

 

 

 

 

 

 

Engelsk

Gulbrandsen

m. fl.

At work

+ workbook

aschehoug

 

 

 

 

 

Naturfag

T. Hagen

L. Gausvold

Fokus på

Natur & miljø

 

 

 

 

 

 

Tegnspråk

B/C-språk

 

 

Se mitt språk

 

 

 

Norsk

 

Norsk for yrkesfagene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VK1   Plate/sveis

               1 elev

 

Norsk for yrkesfag modul 1+2

plate/sveis VK1

 

Norsk ordliste

 

 

 

 

 

 

Elektro

Svein O. Michelsen m. fl.

 

Elektronikk 2000

Faktabok

Oppgaver

 

 

 

Grunnkurs mekaniske fag

               10 elever

Engelsk

 

Gulbrandsen

m. fl.

At work

+ workbook

aschehoug

 

 

Grunnkurs mekaniske fag

               10 elever

Naturfag

T. Hagen

L. Gausvold

Fokus på

Natur & miljø

 

 

 

Grunnkurs mekaniske fag

               10 elever

Montering/repr.

Sammenføyning

Sponbearbeid.

 

 

 

 

 

 

Grunnkurs mekaniske fag

               10 elever

Tegning.

 

 

 

 

 

 

Grunnkurs mekaniske fag

               10 elever

Tegnspråk

B/C - språk

 

Se mitt språk

 

 

 

Grunnkurs mekaniske fag

               10 elever

Naturfag

 

Norsk for yrkesfagene