STUDIERETNING FOR HELSE- OG SOSIALFAG

Velger du studieretning for helse- og sosialfag, kan du få jobber innenfor helse- og sosial- og oppvekstsektoren, i hjemmetjenesten, på sykehus, i barnehage eller fritidshjem, på tannlegekontor, legekontor, eller apotek.

For å jobbe innenfor denne sektoren, er det viktig at du bryr deg om, og kan ta hensyn til, andre mennesker. I opplæringen lærer du å gi omsorg, pleie, veiledning og støtte til mennesker som trenger hjelp. Du får i tillegg grunnleggende teoretiske kunnskaper om hvordan kroppen er bygget opp og hvordan den fungerer, om sosialfag, forebyggende helsearbeid, kostlære, hygiene og førstehjelp.

Alle utdanningsløpene i denne studieretningen fører fram til yrkeskompetanse.


Helse- og sosialfag Skole GK, 1. år

Inntakskrav: Norsk grunnskole eller tilsvarende.

Felles allmenne fag (11 timer pr. uke):
2 Norsk
2 Engelsk
3 Matematikk
2 Naturfag
2 Kroppsøving
Studieretningsfag (22 timer pr. uke):
11 Helsefag:
    Forebyggende helsearbeid
    Førstehjelp
    Hygiene
    Kost- og ernæringslære
  6 Sosialfag og psykologi
  5 Humanbiologi
Valgfag: (2 timer pr. uke)

Kompetanse: Grunnlag for å søke alle VK1 i studieretningen for helse- og sosialfag eller IKT Driftsfag (studieretning for salg og service).

Tilbake til forrige side