STUDIERETNING FOR HOTELL- OG NÆRINGSMIDDELFAG

[bilde av elev og lærer på hotell- og næringsmiddelfag]

Denne studieretningen gir tilbud om opplæring innenfor bl.a. hotell- og restaurantnæringen, næringsmiddelbedrifter og produksjon av mat-, fiske-, drikke-, baker- og kjøttvarer. I disse bransjene er det hele tiden utvikling av nye produkter og tjenester. Dette er derfor et felt for deg med fantasi og skaperevner, enten som en fingernem konditor, som kokk med evne til å komponere nye matretter, eller om du vil være med på å lage nye industriprodukter.

Alle utdanningsløp innenfor denne studieretningen fører fram till yrkeskompetanse med fagbrev eller svennebrev - med unntak av VK2 meieriindustri, som gir annen yrkeskompetanse.


Hotell- og næringsmiddelfag GK, 1. år

Inntakskrav: Norsk grunnskole eller tilsvarende.

Felles allmenne fag (11 timer pr. uke):   2 Norsk
  2 Engelsk
  3 Matematikk
  2 Naturfag
  2 Kroppsøving
Studieretningsfag (22 timer pr. uke):
10 Produksjons- og konserveringslære
  4 Råstofflære
  3 Bransjelære
  3 Kosthold og ernæring
  2 Hygiene og mikrobiologi
Valgfag (2 timer pr. uke)

Kompetanse: Grunnlag for å søke alle VK1 i studieretning for hotell- og næringsmiddelfag, VK1 miljø og vedlikehold (studieretning for helse- og sosialfag) eller IKT driftsfag (studieretning for salg og service).


[bilde av elever på Hotell- og næringsmiddelfag]

Tilbake til forrige side