ISLANDSBESØK

[Islandske jenter som deltar på filmprosjekt]

[Islandske jenter som deltar på filmprosjekt]

[Islandske jenter som deltar på filmprosjekt]

[Islandske jenter som deltar på filmprosjekt]

I uke 8 og 9 hadde Bjørkåsen elevbesøk fra Island. Utvekslingen er ledd i det nordiske samarbeidet skolen vår deltar i, og siden Island ganske nylig sluttet seg til det nordiske utvekslingsprosjektet, er det første gang vi mottar besøk fra sagaøya. På Island går alle hørselshemmede integrert i "hørende skoler", så Kristinn og Hulda var spente på hva en spesialskole som Bjørkåsen kunne tilby hørselshemmede ungdommer.

Vi hadde 10 dager på oss til å vise fram skolen og byen vår til to spente islendinger. Bjørkåsen har flere års erfaring med elevutveksling, så vi er fortrolige med rollen som vertsskole, men det er alltid litt ekstra spennende å ønske nye samarbeidspartnere velkommen. Islendingene selv forteller i rapporten de skrev før de reiste, at de var overrasket over at været var så flott da de kom til Bergen den 17. februar. De var nok blitt forberedt på regn og atter regn. Ryktene om bergensklimaet var kanskje også noe av grunnen til at islendingene var dårlig skodd for den planlagte skihelgen på Voss. Den måtte nemlig avlyses, ikke på grunn av dårlig vær, men på grunn av dårlige klær.

Som alltid ved denne type elevutveksling, deltok de besøkende i undervisningen som foregår ved skolen. En viktig målsetting med prosjektet er nemlig at utvekslingselevene skal gjøres kjent med utdanningstilbudet ved den aktuelle partnerskolen. Islendingene trivdes særlig godt med de små klassene vi har her på Bjørkåsen. Bare 2-5 elever i hver klasse. Det skulle de ønske de hadde på Island også, sa de, for da ville det bli større mulighet for samtale og diskusjoner. De ga også uttrykk for at de savnet en egen videregående skole for hørselshemmede i hjemlandet sitt

Var det noe de var overrasket over? Jo, de syntes det var merkelig at hørende lærere underviste i tegnspråk. De hadde alltid trodd at døve var best til å undervise i det faget, - men kanskje vi tar feil, la de til.

Islendingene selv hadde forberedt en presentasjon av Island og tilbudet til hørselshemmede der, som ble lagt fram for elever og personale i hallen her på Bjørkåsen. Da var det godt å kunne ty til islendingen Matti, som jobber på miljøbasen. Han hjalp til som språkkyndig der Kristinn og Hulda kom til kort.

En sentral målsetting ved utvekslingen, er også at ungdommene skal knytte nye og varige kontakter med jevnaldrende. Derfor blir deltagelse i sosiale aktiviteter på fritiden selvsagt viktig. Kristinn og Hulda var bl.a. på kino, på sightseeing og i middagsbesøk. I rapporten de leverte før de dro, skriver de om den norske maten at den var "very interesting!!!" (de nevner spesielt pannekaker med bacon), at den var annerledes enn islandsk mat - MEN at de likte den!

Litt spesielt for disse utvekslingselevene, var at de fikk delta på filmprosjektet om steinalderliv som elenvene ved medielinja på Bjørkåsen nå er i full gang med. Filmprosjektet er et samarbeid med en 4.klasse ved Ulsmåg skole.

Tilbake til hovedsiden