STUDIERETNING MEDIER OG KOMMUNIKASJON

[bilde av elev på kamerarigg] Du som velger denne studieretningen bør ha kreative evner, kunne kommunisere med andre, og være interessert i IKT. I Mediebransjene finnes det arbeidsplasser innenfor f.eks. aviser og forlag, radio og fjernsyn, foto, grafiske yrker, internett- og multimediavirksomhet, reklame-, kommunikasjons- og designbyråer, trykkeri, bokbinderi og serigrafi-, emballasje- og kartonasjebedrifter.

Utdanningsløpet innenfor denne studieretningen fører fram til yrkeskompetanse, både med og uten fag- eller svennebrev. Ett av kursene, VK2 medier og kommunikasjon, fører fram til generell studiekompetanse.Medier og kommunikasjon Skole GK, 1. år

Inntakskrav: Norsk grunnskole eller tilsvarende.

Felles allmenne fag (11 timer pr. uke):
2 Norsk
2 Engelsk
3 Matematikk
2 Naturfag
2 Kroppsøving
Studieretningsfag (22 timer pr. uke):
10 Medieproduksjon
 7 Mediedesign
  5 Medieproduksjon, individ og samfunn
Valgfag: (2 timer pr. uke)

Kompetanse; Grunnlag for å søke alle VK1 i studieretnig for medier og kommunikasjon eller VK1 IKT-Driftsfag (studieretning for salg og sevice).

Tilbake til forrige side