STUDIERETNING FOR MEKANISKE FAG

[bilde av elev på mekaniske fag] Grunnkurs i mekaniske fag gir kompetanse for videre opplæring til en rekke bransjer og yrker. Du som velger utdanning innen mekaniske fag må lære å mestre metodene i faget, verktøy og redskaper, maskiner og måleinstrumenter. Dette utstyret blir benyttet for å utføre mange oppgaver: å dreie, frese, bore, kappe, skjære, klinke, sveise, lodde, montere og reparere. Studieretningen inneholder også flere fag som ikke er typiske mekanikkfag.

Fullført og bestått eksamen fra studieretning for mekaniske fag gir fag- eller svennebrev (med unntak av VK 2, sykkelreparatør). De to siste årene av opplæringen foregår, for de fleste fagene, i bedrift.

Mekaniske fag Skole GK, 1. år

Inntakskrav: Norsk grunnskole eller tilsvarende.

Felles allmenne fag (11 timer pr. uke):
2 Norsk
2 Engelsk
3 Matematikk
2 Naturfag
2 Kroppsøving
Studieretningsfag (22 timer pr. uke):
5 Elektroteknikk med elektriske styringer
5 Montering og reparasjonsteknikk
5 Sammenføyningsmetoder
5 Sponfraskillende bearbeidelse
2 Tegning
Valgfag: (2 timer pr. uke).

Maskinfag Skole VK1, 2. år

Inntakskrav: GK Mekaniske fag.

Felles allmenne fag (8 timer pr. uke):
2 Norsk
2 Engelsk
2 Samfunnslære
2 Kroppsøving
Studieretningsfag (25 timer pr. uke):
8 Sponfraskillende bearbeidelse, manuelt utstyr
6 Sponfraskillende bearbeidelse, dataassistert utstyr
4 Tilvirkingsteknikk
3 Materialteknologi
2 Måleteknikk og kvalitetssikring
2 Tegning
Valgfag: (2 timer pr. uke).

Kompetanse: Grunnlag for å søke opplæring i bedrift, VK 2 Sykkelreparatør eller allmennfaglig påbygging.

Plate- og sveisefag Skole VK1, 2. år

Inntakskrav: GK Mekaniske fag.

Felles allmenne fag (8 timer pr. uke):
2 Norsk
2 Engelsk
2 samfunnslære
2 Kroppsøving
Studieretningsfag (25 timer pr uke):
12 Produksjon og sammenstilling
10 Sveisearbeid  
 3 tegning
Valgfag: (2 timer pr. uke)

Kompetanse: Grunnlag for å søke opplæring i bedrift, VK 2 Sykkelreparatør eller påbygging allmennfaglig studieretning.

Tilbake til forrige side