SKOLENS RÅDGIVER

tegnet figur

Det er tilsatt rådgiver ved skolen. Rådgiveren vil bl.a. hjelpe elevene med:

  • Individuell studie- og yrkesveiledning: Valg av studieretning, linje og fag. Valg av yrke eller videre utdanning.
  • Søknader om lån og stipend fra statens lånekasse.
  • Personlige eller sosiale vansker som kan ha betydning for skolearbeidet, som f.eks. problemer med skoletretthet, misbruk av rusmidler, konfliktsituasjoner o.l.
  • Ekstraundervisning og støttetimer.

Vi minner om at rådgiveren har taushetsplikt. Det betyr at du kan være trygg på at opplysninger du gir ikke vil komme videre hvis du ikke selv ønsker det. Rådgiver er kun tilsatt i 10% stilling, men du vil stort sett kunne treffe henne på kontoret, så sant hun ikke er opptatt med undervisning.

Velkommen!


Tilbake til hovedsiden