bilde av flagg

INTERNASJONALT SAMARBEID

bilde av utvekslingsstudenter Bjørkåsen v.g.s. har internasjonalt samarbeid som satsingsfelt, og arbeider med flere spennende prosjekter. I forbindlese med disse prosjektene er elevene bl.a. med på utveksling og studieturer til nordiske og europeiske partnerskoler. Bjørkåsen samarbeider med skoler i England, Frankrike, Danmark, Sverige og Finland. Elevene deltar i utvekslingsavtaler, studiereiser og tverrfaglige skoleprosjekter sammen med elever fra partnerskolene. Nylig er det også inngått en samarbeidsavtale med en døveskole i Tsjekkia.

Ett av prosjektproduktene er BCD-magasinet , et elevprodusert elektronisk magasin som viser noen av aktivitetene ved skoler i Norge, England og Frankrike.

Bjørkåsen arbeider for å få i gang et permanent europeisk nettverk av døveskoler. Euro Deaf er foreløpig et forsøksprosjekt, men målsettingen er å etablere en felles ressurs der skolenes elever og lærere kan utveksle kunnskaper og erfaringer via Internett.

Her kan du lese mer om det nordiske utvekslingsprosjektet NORDPLUS-junior

Tilbake til hovedsiden