Mer om Bjørkåsen vgs

[elever på i vestibylen)

Bjørkåsen videregående skole er en del av Vestlandet kompetansesenter, og gir opplæring som er spesielt tilrettelagt for hørselshemmede.
Dette innebærer at lærerne ved skolen er kvalifisert for å undervise døve og tunghørte, slik at hver enkelt elev bl.a. gis mulighet til å utvikle optimale kommunikasjonsferdigheter.
I enkelte klasser er det både døve og tunghørte elever, og det benyttes for det meste tegnspråk i undervisningen.

[elever på biblioteket]De fleste elevene ved skolen følger læreplaner som gjelder for den videregående skole.
Disse elevene trekkes ut til offentlige eksamener på lik linje med elever i videregående skoler ellers. Med bestått eksamen, får de dermed studiekompetanse, yrkeskompetanse eller delkompetanse etter endt utdanning her ved Bjørkåsen.

Enkelte elever får en praktisk tilrettelagt opplæring som har som mål å gi dem muligheter for arbeid og økt livskvalitet.

 

Tilbake til forrige side