AKTIVITETSDAG - SKULPTUR

På Bjørkåsen videregående skole var det SKULPTUR som stod i fokus en solrik vinterdag i slutten av januar.
Mens snøen hadde lagt seg utenfor skoleveggene, var elever og ansatte
i full sving med skapende aktiviteter inne på verkstedene.
 
Det er bare to og en halv måned til 19.april, åpningsdatoen for
Nordisk Ungdomsfestival for Hørselshemmede - med Bjørkåsen vgs. som vertsskole.
Tema for ungdomsfestivalen er "Grenseløs Kommunikasjon".
Ungdom fra alle nordiske land skal arbeide sammen om noe så variert som drama, fakta, skulptur og kreativ mat.
Aktivitetsdagene, som avvikles med jevne mellomrom i løpet av skoleåret,
er nyttig øvelse for Bjørkåsen-elevene, ettersom de har en viktig jobb å utføre som vertskap for sine nordiske medelever..

 

Bildene under viser glimt fra skulpturdagen.

   

Tilbake til hovedsiden