Søknad om tjenester fra Statlig spesialpedagogisk støttesystem

Skjema for søknad om tjenester kan hentes opp som en Microsoft Word-fil, fylles ut elektronisk og sendes pr. post til:

Bjørkåsen videregående skole
Nedre Bjørkåsen 15
5227 Bergen

Utfylt skjema må ikke sendes som e-post av sikkerhetsmessige årsaker!

Tilbake til hovedsiden