STEINALDERPROSJEKT

[Bjørkåsen-elever besøker 4b på Ulsmåg skole]

Britt Irene, Vivi og Anne Kari fra Bjørkåsen skal hjelpe elevene i 4b fra Ulsmåg skole med å lage steinalderfilm


3 elever fra Allmennfag VK2 tar filmproduksjon som fordypning i mediekunnskap. I årets første måneder arbeider de med et filmprosjekt sammen med 4b på Ulsmåg skole. Tema for filmen er "Steinalderen". Klassen på Ulsmåg lager fortellinger om steinalderliv (boplass, matlaging, kunst og jakt). Fortellingene blir videre bearbeidet av elevene fra Bjørkåsen til ferdig filmmanuskript. Februar blir hektisk, med innspilling av alle filmscenene på uteplasser i nærmiljøet. I mars skal filmen redigeres, og går det som planlagt, blir det stor premiere i begynnelsen av april. 4b på Ulsmåg har egne sider med beskrivelse av Steinalderprosjektet.

Tilbake til hovedside Bjørkåsen vgs