Studietilbud skoleåret 2004/2005:

Klikk deg inn på de ulike studieretningene for mer informasjon
Studieretning Særskilt
tilrettelagt
GK VKI VKII
Allmenne-, økonomiske-
og administrative fag
X X X X
Påbyggingsår (3. år)       X
Idrettsfag X X    
Helse- og sosialfag* X X    
Medier og kommunikasjon* X X    
Mekaniske fag X X    
     - maskinfag     X  
     - plate og sveis     X  
Trearbeiderfag X X    
     - snekkerfag     X  
Hotell- og næringsmiddelfag X X    
Voksenopplæring Fag/kurs etter forespørsel

                        GK = Grunnkurs 1.år                              VK1 = Videregående kurs 2.år                              VK2 = Videregående kurs 2.år

* Under forutsetning av avtale med fylkeskommunen om samarbeid, kan skolen tilby grunnkurs i disse studieretningene. Refusjonsordningen er under vurdering.

For nærmere informasjon om valg av studieretninger, linjer og fag, ta kontakt med skolens rådgiver .

Tilbake til hovedsiden