SÆRSKILT TILRETTELAGT UNDERVISNING

Ved Bjørkåsen videregående skole er undervisningen for elever som er søkt inn på særskilt tilrettelagt opplæring, organisert slik: Elevene får periodeundervisning ved alle skolens studieretninger (1. år). Dette gir grunnlag for det videre løp i skolen. Enten: