STUDIERETNING FOR TREARBEIDSFAG

[elever på linje for trearbeidsfag] Velger du et yrke innenfor trearbeidsfag, bør du ha godt håndlag og praktisk og estetisk sans. Du bør også kunne arbeide selvstendig og nøyaktig. Spennvidden i faget er stor, og varierer fra produksjon og bearbeidelse til restaurering. En del fag er industrifag, andre er håndverksfag. Trevirke blir brukt som hovedmateriale.

Alle løpene i denne utdannelsen fører fram til yrkeskompetanse med fagbrev eller svennebrev, bortsett fra pianostemming og pianoteknikk, som gir annen yrkeskompetanse. Tredreierfag og kurvmakerfag er særløp hvor du etter fullført grunnkurs får all opplæring i bedrift.

Trearbeidsfag Skole GK, 1. år

Inntakskrav: Norsk grunnskole eller tilsvarende.

Felles allmenne fag (11 timer pr. uke):
2 Norsk
2 Engelsk
3 Matematikk
2 Naturfag
2 Kroppsøving
Studieretningsfag (22 timer pr. uke):
16 Verktøy, maskiner og utstyr
  2 Materiallære
  2 tegning
  1 Bransjekunnskap: Helse miljø og trygghet
  1 produktlære
Valgfag: (2 timer pr. uke).

Snekkerfag Skole VK1, 2. år

Inntakskrav: GK Trearbeidsfag.

Felles allmenne fag (8 timer pr. uke):
2 Norsk
2 Engelsk
2 samfunnslære
2 Kroppsøving
Studieretningsfag (25 timer pr uke):
15 Produksjon og bearbeidelse
  5 Tegning og konstruksjon, produktlære og design
  3 Materiallære
  2 Overflatebehandling
Valgfag: (2 timer pr. uke).

Kompetanse: Grunnlag for å søke opplæring i bedrift eller VK2 allmennfaglig påbygging.

Tilbake til forrige side