FAGOMRÅDER EMNE
   
   
VOKSENOPPLÆRING: DATAKORTET - EXCEL REGNEARK, grafisk presentasjon
   
   
MEKANISKE FAG: DATAASSISTERT SPONFRASKILLENDE BEARBEIDING
   
  SKJÆREHASTIGHET
   
   
NATURFAG: PROSJEKTARBEID SOM ARBEIDSFORM
   
   
VIDEOMØTER: NETMEETING FINLAND-NORGE, mars 2002
   
  ELEVER PÅ MEDIEKUNNSKAP MØTER NRK-REGISSØR
   
  VOKSENOPPLÆRING FJERNUNDERVISNING, desember 2002
   
  VOKSENOPPLÆRING ELEV-FAGLÆRER, mars 2003