VIDEO FRA
MØTE MELLOM VOKSENOPPLÆRINGSELEV OG FAGLÆRER
"SAMTALE OG REPETISJON
OM

DATAASSISTERT SPONFRASKILLENDE BEARBEIDING"
BLIR LAGT UT HER OM IKKE LENGE.