VOKSENOPPLÆRING


[voksenopplæring]

Nå har voksne som har fullført grunnskole eller tilsvarende rett til videregående opplæring dersom de er født før 1. januar 1978, og dersom de ikke tidligere har fullført videregående opplæring.

På bakgrunn av denne nye opplæringsretten, kan Bjørkåsen v.g.s. i dag tilby opplæring til voksne hørselshemmede på oppdrag fra fylkeskommunen eller andre. Skolen ønsker bl.a. å tilby opplæring slik at voksne hørselshemmede gis mulighet til å avlegge fagprøve. Skolens voksenopplæringstilbud vil være avhengig av søkers behov og skolens ressurser. Bjørkåsen har høy faglig kompetanse innen en rekke fagområder.


HØYKOMPROSJEKT

Bjørkåsen videregående skole har i skoleåret 2001-2002 deltatt i Høykom-prosjektet Bredbånd og undervisningstilbud for døve. Prosjektet er igangsatt og ledes av Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen, og en av målsettingene har vært å finne fram til nye undervisningsformer med bruk av bredbånd. Både overføring av digital video og sanntidsmøter med webkamera har vært utprøvd. I prosjektet har man spesielt vært opptatt av muligheten for overføring av digital video, der sentralt lærestoff med tegnspråklige forklaringer kan ligge ute på Internett.

Videosekvensene som er produsert i løpet prosjektet vil bli brukt i skolens voksenopplæringstilbud – både overfor interne og eksterne elever med behov for tegnspråklig tilrettelegging. Sekvensene vil være del av videre utprøving, der digital video og videokonferanse på bredbånd kombineres med elevsamlinger ved skolen.


YRKESPRØVINGSPROSJEKT

[voksenopplæring

Våren 2002 deltok Bjørkåsen i et yrkesprøvingsprosjekt for døve innenfor kokke- og næringsmiddelfag og mekaniske fag. Målsettingen for dette prosjektet var og gi deltagerne dokumentasjon på kompetanse de har ervervet gjennom sin yrkeskarriere. Etter yrkesprøvingen, fikk deltagerne tilsendt kompetansebevis på sin realkompetanse, pluss en eventuell GAP-rapport som fortalte hva som gjensto for å kunne ta fagbrev. Bjørkåsen videregående skole følger nå opp de som har deltatt i prosjektet, og som ønsker et voksenopplæringstilbud. Undervisningen foregår delvis på kveldstid og delvis på dagtid.

Yrkesprøvingsprosjektet vil videre knyttes opp mot brebåndprosjektet hvor vi vil prøve ut fjernundervisning mellom skole og arbeidsplass. Denne undervisningen foregår via bredbånd, og skolen vil være behjelpelig med å rigge opp webkamera på arbeidsplassen. Dessuten er undervisningsvideoene som Bjørkåsen produserte i forbindelse med Høykomprosjektet, tatt i bruk - bl.a. en video om skjærehastighet som ligger på høgskolens nettsider.


Tilbake til hovedsiden